Tidslinje

August 2015

August 2015

Oppretter firmaet Fremmedart as og kjøper tomta ved Rambergstranda.

August 2015

August 2015

Boblefesten arrangeres i samarbeid med kunstnere fra Kunstkvarteret Lofoten.

September 2015

Starter arbeidet med dispensasjonssøknad for omreguleringen av arealet, som anbefalt av teknisk sjef i kommunen.

November 2015-2017

November 2015-2017

Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

November 2015

Positiv uttalelse fra Flakstad kommune.

Desember 2015-2016

Mottar støtte fra “Flakstad utvikling” og gjennomfører forprosjektet.

August 2016

August 2016

“Blås i det”-festivalen arrangeres med støtte fra Nordland fylkeskommune.

Januar 2017

Kommunen utarbeider reguleringsplan for hele Ramberg og det innvilges støtte til “Fremtidens fiskevær”-prosjektet.

September 2017

Det søkes om støtte fra ulike kilder, bl.a. fra Kulturrådet.

Mars 2018

Prosjektet innvilges støtte fra Kulturrådet.

April 2018

Flakstad kommunes planarbeide videreutvikles.

Desember 2018

Flakstad kommune skal gjennomføre tredjegangs høring om forslagene.

Mars 2019

Omreguleringsvedtaket for strandsiden fattes i kommunestyret.

April 2019

Vedtaket godkjennes av fylkesmannen i Nordland. Det søkes om dispensasjon for å sette opp ett eller to hus på fjellsiden. Vegvesenet har gitt en positiv uttalelse om en avkjørsel på denne siden.

Mai 2019

Omreguleringsvedtaket for strandsiden offentliggjøres.

Juni 2019

Arbeidet med flytting av hovedvannledningen fullføres. Det anskaffes anbud for vei og avkjørsel på fjellsiden. Det gis en positiv innstilling fra teknisk etat og næringssjef til dette. Kommunestyret gir beskjed om at de vil ta stilling til søknaden i slutten av august.

August 2019

Det er planlagt en forhåndskonferanse med referat på teknisk etat i Flakstad som et grunnlag for utvikling av arkitekttegninger.